Nawigacja

Aktualności

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk oraz dr hab. Jarosław Syrnyk podczas II Zjazdu Niemcoznawców we Wrocławiu – Wrocław, 21–23 listopada 2013

W dniach 21–23 listopada 2013 r. we Wrocławiu odbędzie się II Zjazd Niemcoznawców, zorganizowany przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na bogaty program zjazdu składają się wykłady, debaty panelowe oraz spotkania autorskie.

W jednym z paneli w ramach sekcji tematycznych swoje wykłady zaprezentują historycy z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej: dr Joanna Hytrek-Hryciuk oraz dr hab. Jarosław Syrnyk.

Panel: Mniejszość niemiecka w Polsce
Piątek (22.11. 2013 r.), godz. 14.00– 15.30
Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Biskupa Nankiera
15, sala nr 205
Moderacja: dr hab. Markus Krzoska

1. Olgierd Kiec, Niemcy w II Rzeczpospolitej Polskiej – nacjonalizm a tożsamości lokalne

2. Jarosław Syrnyk, Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości niemieckiej

3. Joanna Hytrek-Hryciuk, Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej na Dolnym Śląsku

4. Markus Krzoska, Problemy badania historii Niemców w Polsce

Pełen program II Zjazdu Niemcoznawców dostępny jest na stronach organizatora: www.wbz.uni.wroc.pl oraz http:/zjazdniemcoznawcow.pl/ , a także w załączniku.

Pliki do pobrania

do góry