Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Dr hab. Jarosław Syrnyk podczas konferencji „Między poczuciem odrębności a świadomością narodową” – Lublin, 9 maja 2013

9 maja br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się Krajowa Sesja Naukowa „Między poczuciem odrębności a świadomością narodową. Współczesne oblicze etniczne polskiej »ściany wschodniej«”. Jej organizatorami są: Wydział Filozofii KUL, Instytut Kulturoznawstwa i Katedra Dialogu Kultur i Religii.

Jednym z prelegentów zaproszonych do udziału w konferencji jest dr hab. Jarosław Syrnyk, reprezentujący Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (część pierwsza, godz. 10.30-13.00 – wykład: Bojkowski renesans?).

 

Program Krajowej Sesji Naukowej

Między poczuciem odrębności a świadomością narodową.
Współczesne oblicze etniczne polskiej „ściany wschodniej”

 

9 maja (czwartek) 2013 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sala 224,

Droga Męczenników Majdanka 70 – III

 

Godz. 10.00 – rozpoczęcie sesji

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Dziekan Wydziału Filozofii KUL)

Otwarcie sesji

Ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak (Kierownik Katedry Dialogu Kultur i Religii KUL)

Wprowadzenie

Godz. 10.30-13.00 – część pierwsza

 

Ks. dr Roman Dubec (parafia prawosławna w Gorlicach)

Próby poszukiwania tożsamości religijnej Łemków w XX wieku

Prof. dr hab. Bohdan Halczak (Uniwersytet Zielonogórski)

Tożsamość religijna i narodowa Łemków

Dr hab. Jarosław Syrnyk (Oddział IPN we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)

Bojkowski renesans?

Dr Grzegorz Kuprianowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Ukraińcy na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu u progu XXI wieku

Ks. diakon dr Piotr Siwicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, parafia greckokatolicka w Lublinie)

Kościół greckokatolicki w województwie lubelskim


Godz. 14.00-16.30 – część druga

 

Dr Ewa Zając (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Współczesna społeczność żydowska w Lublinie

Dr Mikołaj Roszczenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Kwestia świadomości narodowej ukraińskojęzycznej ludności północnego Podlasia

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Mniejszość białoruska w Polsce

Prof. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Tatarzy polscy wobec wyzwań współczesności

Mgr Anna Woźnialis (Gimnazjum w Puńsku)

Mniejszość litewska w Polsce

do góry