Nawigacja

Aktualności

Wystąpienia prof. Jana Żaryna oraz dr. Norberta Wójtowicza podczas konferencji „Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych” – Wrocław, 8 listopada 2012

W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae Coetus 28 VI 1972 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja naukowa „Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych”. Organizatorami sesji, która odbyła się 8 listopada br., są: Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

W konferencji wzięli udział historycy z IPN:

  • prof. Jan Żaryn (BEP IPN): „Znaczenie Prymasa Stefana Wyszyńskiego dla Ziem Zachodnich” (godz. 10.00–10.20),
  • dr Norbert Wójtowicz (OBEP Wrocław): „Propaganda PAX dotycząca polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle sprawy krypt. »Kaszub-2«” (godz. 17.10–17.30).

Konferencja odbyła się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – ul. Katedralna 9 (część I) i w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego – ul. Szewska 49 (część II).

Szczegółowy program konferencji w załączniku.
 

do góry