Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego – Opole, 11 października 2023

11 października 2023 odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia Wojciecha Korfantego miało miejsce na dziedzińcu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej. Pomnik powstał ze wspólnej inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego.

Na dwa tygodnie przed największą hekatombą w historii cywilizacji, przed pandemonią, które na ziemiach RP rozpętały porozumienie dwóch systemów totalitarnych: niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu, 17 sierpnia 1939 roku zmarł bohater Polski ze Śląska, jeden z ojców polskiej niepodległości Wojciech Korfanty.

– mówił podczas swojego przemówienia prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki.

Zaznaczył również, że już w wieku XIX przedstawiciele zaborczych władz pruskich na terenach Rzeczypospolitej Polskiej odmawiali Polakom prawa do niepodległości. Uważali, że Polacy są niedojrzali cywilizacyjnie do tego, aby stworzyć własne państwo.

Rozkochiwał się w Polsce i polskości, rozkochiwał się w polskiej literaturze, w polskiej historii i w polskim języku. Służył Rzeczypospolitej Polskiej i Polakom przed rokiem 1918 jako polityk, działacz społeczny, dziennikarz, publicysta. Służył w walce o nasze granice, dokonując i podejmując ciężkich decyzji, choćby jako dyktator zwycięskiego III powstania śląskiego.

– Robił wszystko, aby Polska była silna, sprawiedliwa i katolicka – tak zapisał w swoim testamencie.

– zaprezentował sylwetkę Wojciecha Korfantego dr Nawrocki.

Popiersie, znajdujące się tuż przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim porusza w swoim artyzmie i pozostawia każdego Polaka z przesłaniem. „My, Polacy, od pierwszej chwili, gdyśmy do tego parlamentu wstąpili, uważaliśmy się zawsze za przedstawicieli narodu polskiego” – powiedział w swoim ostatnim przemówieniu, będąc jeszcze posłem do parlamentu pruskiego, Wojciech Korfanty.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Kowalski, senator Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Czerwiński, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Kamil Dworaczek wraz z pracownikami Oddziału IPN we Wrocławiu i Delegatury w Opolu, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, a także przewodniczący Rady Miasta Opola Łukasz Sowada.

Tuż po odsłonięciu, ksiądz dr Waldemar Klingel, probosz parafii katedralnej im. Podwyższenia Krzyża Świętego dokonał poświęcenia pomnika. Następnie złożone zostały wieńce i kwiaty pod popiersiem bohatera dzisiejszej uroczystości.

Pomnik powstał ze wspólnej inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego.

***

Urodzony w 1873 r. Korfanty w 1903 zasiadł w Reichstagu jako poseł ze Śląska, gdzie reprezentował Koło Polskie. Mandat sprawował do roku 1911. Ponownie został posłem w czerwcu 1918 roku. Zasłynął wówczas z ogłoszenia w Reichstagu żądania przyłączenia do Polski wszystkich ziem zaboru pruskiego i Górnego oraz Średniego Śląska. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został posłem do Sejmu Ustawodawczego. Kolejne lata to aktywna działalność na Śląsku. Mianowany przez rząd komisarzem plebiscytowy kierował pracami organizacyjnymi i politycznymi. Po przegranym głosowaniu stanął na czele III powstania śląskiego.

Uczestniczył w ogólnopolskiej polityce, był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa w 1923 r. Po zamachu majowym w opozycji. Aresztowany w 1930 roku wraz posłami Centrolewu został osadzony w twierdzy brzeskiej.
Zwolniony po kilku miesiącach stanął na czele Polskiego Stronnictwa Chrześcijańsko-Demokratycznego i został senatorem. W 1935 roku wyjechał na emigracje, zamieszkał w Pradze, brał udział w powstaniu opozycyjnego wobec sanacji Frontu Morges. Wrócił do Polski, gdy Hitler wypowiedział układ o nieagresji, w kwietniu 1939 roku, ale na kilka miesięcy trafił do więzienia. Wyszedł z niego ciężko chory w lipcu.

Zmarł w Katowicach na dwa tygodnie przed wybuchem wojny, został pochowany w Katowicach, na cmentarzu przy ul. Francuskiej, zwanym Śląskimi Powązkami. Jego pogrzeb stał się wielką manifestację patriotyczną. W 1997 roku Rzeczpospolita uczciła Korfantego odznaczając go Orderem Orła Białego.

do góry