Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa pt. "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023

W poniedziałek, 10 lipca 2023 roku w Przystanku Historia przy ul. Długosza 48 we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?". Tego samego dnia w Przystanku Historia otwarto wystawę "Ocaleni. Wołanie o pamięć".

Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, czyli dnia, w którym ukraińscy nacjonaliści dokonali skoordynowanego, zaplanowanego i bestialskiego ataku na ludność polską, zamieszkującą woj. wołyńskie II Rzeczypospolitej. Napady miały miejsce 11 lipca w niedzielę podczas nabożeństw, na których grupowali się ludzie. Zniszczono ponad 100 miejscowości. Obecnie „Wołyń” tak jak „Katyń”, to jedynie symboliczne hasło. W latach II wojny światowej zbrodnie miały miejsce również na terenie innych województw II Rzeczypospolitej tj. w woj. tarnopolskim, stanisławowskim i lwowskim oraz częściowo na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie.

Ofiarami byli głownie cywile, nie tylko Polacy, ale i przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących II RP: Żydzi, Ormianie, Czesi, oraz sami Ukraińcy nie popierający ideologii i metod Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Zabójstwa były łączone z niezwykłym okrucieństwem.

Pomimo, iż od tych wydarzeń mija 80 lat, to w dalszym ciągu aktualna jest potrzeba szczegółowego i wnikliwego zbadania zbrodni, zarówno z polskiej, jak i ukraińskiej strony. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie temat ten, choć zawsze trudny i bolesny, staje się jeszcze bardziej delikatny.  Zaproszenie prelegenci starali się udzielić odpowiedzi na kluczowe, w światle zbliżającej się 80 rocznicy pytanie „Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?”.

Zaproszeni prelegenci: Tomasz Turejko (autor książki pt. Zbrodnia Wołyńska w światle prawa międzynarodowego), prof. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski – Instytut Historyczny), prof. Andrzej A. Zięba (Katedra Dziedzictwa i Teorii Muzealnictwa – Uniwersytet Jagielloński), dr Michał Lubicz-Miszewski (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu – koordynator „Kresowych projektów edukacyjnych na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego).

Tytuły referatów:

- Tomasz Turejko: Prawnomiędzynarodowe aspekty zbrodni wołyńskiej - TUTAJ.

- prof. Grzegorz Hryciuk: „Antypolska akcja" OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w świetle ukraińskich dokumentów - TUTAJ.

- prof. Andrzej A. Zięba: Modernizacja czy anihilacja: jak niszczono kulturę kresową w XX wieku - TUTAJ.

- dr Michał Lubicz Miszewski: Pamięć o ludobójstwie na Wołyniu w (wybranych) kresowych projektach edukacyjnych - TUTAJ.

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w Przystanku Historia IPN Wrocław uroczyście otwarto wystawę "Ocaleni. Wołanie o pamięć". Wystawa prezentuje sylwetki ludzi pochodzących z różnych stron Kresów i środowisk społecznych, posiadających odmienne doświadczenia wojenne. Są wśród nich kobiety i mężczyźni o różnym stopniu wykształcenia, przedstawiciele różnych zawodów. Część z nich to postacie szerzej znane, posiadające wyróżnienia, nagrody, tytuły naukowe. Łączy ich jedno: pragnęli prawdy o ludobójstwie, którego byli świadkami i ofiarami.

 

  • Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
  • Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
  • Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
  • Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
  • Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
  • Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
  • Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
  • Mija 80 lat od tzw. „Krwawej Niedzieli”, "Jak rozmawiać o Wołyniu 80 lat później?" - Wrocław, 10 lipca 2023/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
do góry