Nawigacja

Aktualności

Promocja książki "Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim" - Centrum Historii Zajezdnia, 15 maja 2023

14 maja 1955 roku w pałacu Rady Ministrów w Warszawie podpisano układ powołujący do życia Układ Warszawski, organizację polityczno-wojskową państw bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Praktycznym celem Układu było stanowienie przeciwwagi dla „imperialistycznego zagrożenia” ze strony NATO.

Układ przetrwał do lipca 1991 roku, a dziś w Centrum Historii Zajezdnia razem z dr. Jarosławem Pałką, autorem publikacji „Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim” zastanawialiśmy się jakie zadania stawiał przed Ludowym Wojskiem Polskim w obliczu ewentualnej III wojny światowej Sztab Generalny Armii Sowieckiej. Tom odkrywa i analizuje dokumenty opracowane przez polski Sztab Generalny i Generalny Inspektorat Szkolenia.

- Sztab generalny LWP pełnił w Układzie rolę petenta. Planowanie operacyjne było narzucone przez Moskwę mimo starań tzw. sojuszniczych państw, aby mieć wpływ na działania Układu - komentował Jarosław Pałka, autor publikacji. W debacie prowadzonej przez dr. Daniela Koresia (Oddział IPN we Wrocławiu) udział wziął także dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski, Wojskowe Biuro Historyczne).

Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Foto Centrum Historii Zajezdnia Wrocław.

 

do góry