Nawigacja

Aktualności

„Millenium czy tysiąclecie” - Wschowa, 22 listopada 2022

We wtorek, 22 listopada w Domu Serca przy klasztorze Ojców Franciszkanów we Wschowie odbył się wykład pt. „Millenium czy tysiąclecie” prowadzony przez Marka Gadowicza z wrocławskiego oddziału OBEN IPN.

Tematem wykładu była postać błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednej z kluczowych postaci najnowszych dziejów Polski, która swą postawą, swym działaniem zapisała ważną kartę w historii tak naszej Ojczyzny jak i Kościoła katolickiego. Bez zainspirowanych przez księdza kardynała wydarzeń z 1966 roku w Polsce nie doszłoby do zmobilizowania Polaków przeciw narzuconemu systemowi i wydarzeń z lat 70-80 a więc mogło nie dojść do powstania „Solidarności” i ostatecznych przemian w drodze do naprawdę niepodległej Polski.

Po przeprowadzonej prelekcji był czas na pytania, które utwierdziły przybyłych słuchaczy w  znaczeniu działalności Stefana Wyszyńskiego i jego dokonań, które wykraczały daleko poza granice naszego kraju.

  • „Millenium czy tysiąclecie” - Wschowa, 22 listopada 2022
  • „Millenium czy tysiąclecie” - Wschowa, 22 listopada 2022
  • „Millenium czy tysiąclecie” - Wschowa, 22 listopada 2022
do góry