Nawigacja

Aktualności

„Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej…” - Wrocław, 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej odbył się wernisaż prac konkursowych pt. „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”. W konkursie plastycznym udział wzięli wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz osadzeni przebywający w dolnośląskich aresztach śledczych i zakładach karnych.

14 lutego 2022 r. przypadła 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W nawiązaniu do tej ważnej daty Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu, Aresztem Śledczym we Wrocławiu, Oddziałem IPN we Wrocławiu oraz Wrocławskim Klubem „Anima” zorganizował konkurs plastyczny upamiętniający te wydarzenia. Tytuł konkursu: „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ” został zaczerpnięty z roty przysięgi składanej przez żołnierzy Armii Krajowej, podejmujących z narażeniem życia walkę na rzecz Ojczyzny wolnej i niepodległej.

W konkursie wzięło udział 67 wychowanków ośrodków wychowawczych oraz 23 osadzonych. Celem konkursu było kultywowanie wiedzy historycznej i patriotycznej oraz upamiętnienie bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. Uczestnicy konkursu poszukując informacji z różnych źródeł zgłębili świat pełen wartości, zwłaszcza takich jak: Ojczyzna, pamięć historyczna, sprawiedliwość, szacunek dla tradycji. Poznali również ideę szacunku dla minionych pokoleń.

7 listopada 2022 roku odbyło sie posiedzenie Komisji konkursowej w składzie określonym w Regulaminie konkursu, która spośród 67 nadesłanych prac wyłoniła laureatów i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Luareaci:

  • 1 miejsce - Anastazja Belinska - Szkoła Podstawowa nr 86 we Wrocławiu
  • 2  miejsce - Laura Zięciak - Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Godzięcinie
  • 3 miejsce - Antoni Krakowiecki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
  • 3 miejsce - Sebastian Otulakowski - Zespół Placówek Terapeutyczno Wychowawczych we Włosieniu

Wyróżnienia:

  • Maja Smyk - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
  • Oliwier Janiak - Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
  • Gabriela Knedler - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w im. UNICEF w Walimiu
  • Aleksandra Greś - Zespół Placówek Oświatowych nr 3 - MOW we Wrocławiu
  • Karolina Grochowicz - Zespół Placówek Oświatowych nr 3 - MOW we Wrocławiu
Powstałe prace konkursowe są eksponowane wszystkim osadzonym i funkcjonariuszom w miejscowej „Galerii zza krat” na oddziałach mieszkalnych Aresztu Śledczego we Wrocławiu i zdobią ściany rotundy. Ponadto prace te zamieszczane są również w wydanym z każdą edycją konkursu katalogu.
Konkurs wpisując się w realizację programu resocjalizacyjnego „Spotkania z historią” / Przystanek Historia IPN. 

 

do góry