Nawigacja

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Wojsk Lądowych – Wrocław, 27 września 2021

27 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Wojsk Lądowych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski oraz studenci wojskowej uczelni. Wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej reprezentowali p.o. dyrektora Paweł Rozdżestwieński oraz p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

Uroczystość rozpoczął występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz Reprezentacyjnego Chóru AWL. Następnie głos zabrał Rektor-Komendant AWL gen. bryg. prof. dr hab. Inż. Dariusz Skorupka. W swoim wystąpieniu przywitał szczególnie studentów I roku oraz przedstawił bogatą ofertę edukacyjną uczelni. Jednocześnie przedstawił plany rozwoju na najbliższy rok. Następnie podkreślił jaki jest jeden z głównych celów Akademii, a mianowicie uczenie patriotyzmu swoich studentów:

„Nacjonalista kocha swoją ojczyznę, często kocha samego siebie, ale nienawidzi otoczenia. Patriota kocha swoją ojczyznę, ale i szanuje otoczenie. Co więcej, wspiera je. Właśnie takiego patriotyzmu uczy AWL” – zaznaczył Rektor-Komendant.

Kolejnym kluczowym zadanie, które czeka Akademię to m.in. dalszy rozwój i gromadzenie wiedzy. Każdego roku uczelnia ma widzieć coraz więcej i coraz więcej oferować swoim studentom.

„Nasz cel jest prosty: kiedy ktoś będzie mówił na temat leadershipu, chcemy aby z tyłu głowy miał Akademii Wojsk Lądowych. Rok akademicki 2021/2022 uważam za otwarty” – zakończył gen. bryg. prof. dr hab. Inż. Dariusz Skorupka

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie studentów I roku oraz odczytanie listów od prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałka sejmu Elżbiety Witek  premiera Mateusza Morawieckiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. Następnie wręczono Indywidualne Nagrody Rektora. Z kolei wykład inauguracyjny „Etyczne implikacje użycia sztucznej inteligencji" wygłosił płk dr hab. Marek Bodziany, prof. AWL.

Głos zabrała także przewodnicząca Samorządu Studenckiego sierż. pchor. Patrycja Borucka. W swoim przemówienia zapewniła studentów o jej pełnym wsparciu i pomocy w przypadku problemów i wyzwań. Podkreśliła, że czas studiów to nie tylko okres nauki, ale także rozwijania pasji i zainteresowań.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał ponownie Rektor-Komendant, który oficjalnie pożegnał się ze studentami oraz swoimi współpracownikami. Z uczelnią był związany przez 21 lat. 30 września br. zakończy on zawodową służbę wojskową.

do góry