Nawigacja

Książki – Wrocław

Propaganda w PRL i NRD. Tematy, instytucje, kampanie / Propaganda in der Volksrepublik Polen und der DDR. Themen, Institutionen, Kampagnen

  • Okładka Propaganda w PRL i NRD. Tematy, instytucje, kampanie / Propaganda in der Volksrepublik Polen und der DDR. Themen, Institutionen, Kampagnen

Propaganda w PRL i NRD. Tematy, instytucje, kampanie  / Propaganda in der Volksrepublik Polen und der DDR. Themen, Institutionen, Kampagnen, red. Robert Klementowski, Ewa Matkowska i Jarosław Syrnyk,  Wrocław–Warszawa 2019, 488 s., ISBN: 978-83-8098-765-4

Seria wydawnicza: „Inne strony historii”

Dwujęzyczny tom studiów jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zatytułowanej „Propaganda w PRL i NRD – tematy, instytucje, kampanie”. Konferencja odbyła się we Wrocławiu jesienią 2015 r.

Propaganda jest z natury rzeczy zagadnieniem wymagającym badań interdyscyplinarnych, wykorzystuje bowiem wszystkie media i wszystkie kanały oddziaływania na odbiorcę. Dlatego też publikacja oddawana w ręce czytelnika zawiera rozważania o różnorodnej tematyce, począwszy od ujęcia historycznego przez kulturoznawcze, aż po językoznawcze i politologiczne. Autorzy podjęli się opisania problemu propagandy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi, każdy z artykułów stanowi więc ciekawą historię, a zbiorczo składają się na szczególnie interesującą retrospekcję. Publikacja ukazała się w ramach wrocławskiej serii wydawniczej „Inne strony historii”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Wrocław

do góry