Nawigacja

Książki – Wrocław

Solidarność w „Polarze”

  • Solidarność w „Polarze”
    Solidarność w „Polarze”

Łukasz Sołtysik, Solidarność w „Polarze”. NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar”/„Polar” we Wrocławiu w latach 1980–1989, Oddział IPN we Wrocławiu, Wrocław 2016, 318 s., ISBN 978-83-61631-35-4

Nakład wyczerpany

Bez wątpienia NSZZ „Solidarność” i ruch „Solidarności” lat osiemdziesiątych XX w. w Polsce były fenomenem na skalę światową. Jednak jak dotąd w historiografii niewiele jest publikacji opisujących historie zakładowych ogniw NSZZ „Solidarność” dla tego okresu. Publikacja autora wypełnia tę dotkliwą lukę badawczą. Opisana w niej została działalność Związku oraz protesty i opór społeczny pracowników w jednym z największych przedsiębiorstw Wrocławia.

Książka składa się z dwóch części – pierwszej o charakterze monograficznym, będącej zarysem historii NSZZ „Solidarność” w ZZSD „Polar” w latach 1980–1989/90 i drugiej źródłowej, na którą złożyło się 116 wybranych dokumentów i materiałów wytworzonych przede wszystkim przez polarowskie legalne, podziemne i jawne struktury „Solidarności”.

Publikacja została wydana przez Oddział IPN we Wrocławiu w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Wrocław

do góry