Nawigacja

Książki – Wrocław

Ocaleni z zatraty. Tom 2. Relacje mieszkańców ziemi lubińsko-legnickiej

Jan Biliński, Ocaleni z zatraty. Tom 2. Relacje mieszkańców ziemi lubińsko-legnickiej, red. Stanisław Bereś, Wrocław 2014, 440 s.

Drugi tom Ocalonych z zatraty zawiera 80 wspomnień i świa­dectw mówionych, zebranych w latach 2004–2006 przez 25 seminarzystów nieistniejącego już dzisiaj Instytutu Dziennikarstwa Uczelni Zawo­dowej Zagłębia Miedziowego UZZM w Lubinie, a następnie opracowanych w ciągu trzech następnych lat przez ten sam zespół, wzbogacony o 11 studentów, doktorantów i adiunktów z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Te opowieści przynoszą kolejną porcję wiedzy o koszmarze, jakim było życie podbitego naro­du w czasie najstraszliwszego w historii, totalitarnego paroksyzmu Europy. Relacje te zawierają obrazy tak niewiarygodnej krzywdy ludzkiej, że podczas ich lektury niejednokrotnie mamy uczucie kurczenia się serca. Nie da się bowiem czytać bez emocji tych wspomnień. Podczas ich nagrywania świadkowie nieraz płakali lub dostawali spazmów. Choć wojna skończyła się 71 lat temu, w ich oczach to wszystko jest jeszcze nadal żywe. Na ogół bohaterowie tej książki opowiadali o swoich przeżyciach – poza kręgiem rodzinnym – po raz pierwszy. I zapewne po raz ostatni, bo czas biologiczny gene­racji, która przeszła przez to piekło zsyłek, obozów i masowych rzezi, już się definitywnie kończy. Dopóki są w stanie mówić, naszym obowiązkiem jest nie dopuścić, by to wszystko zostało zapomniane.

do góry