Nawigacja

Książki – Wrocław

SB uprzejmie donosi… Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych systemu politycznego PRL w latach 1956–1970. Przykład województwa wrocławskiego

Małgorzata Madej, SB uprzejmie donosi… Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych systemu politycznego PRL w latach 1956–1970. Przykład województwa wrocławskiego, Wrocław 2014, 189 s.

Piśmiennictwo naukowe,poświęcone ukazaniu wielorakich aspektów funkcjonowania Służby Bezpieczeństwa(SB) w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po ponaddwóch dekadach od upadku komunizmu składa się z wielu wartościowych pozycji. Z jednej strony badacze zagadnienia wypowiadali się na temat metod, technik operacyjnych, sposobu działania oraz wewnętrznej organizacji tej instytucji, z drugiej nie brak historycznych opisów i analiz jej działalności wobec różnorodnych problemów i zagadnień, a także poszczególnych grup społecznych i pojedynczych obywateli. Moją intencją było uzupełnienie tej problematyki o zbadanie relacji SB z centrum decyzyjnym i specyficznymi instytucjami politycznymi komunistycznego państwa polskiego, co pozwoliłoby zastanowić się nad faktyczną pozycją „bezpieki” w PRL, a także ogólnie nad charakterem ówczesnego systemu władzy.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej”

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Koncepcja filtra informacji wkontekście teorii systemu politycznego i analizy procesu decyzyjnego

Pojęciei elementy systemu politycznego
Systema otoczenie 
Wejściai wyjścia 
Sprzężenie zwrotne 
Analiza procesu decyzyjnego
Ośrodek decyzyjny
Znaczenie dopływu informacji w procesie decyzyjnym
Rola filtra zasileń w systemie politycznym 
Wpływ filtra zasileń na proces decyzyjny 

Rozdział 2
Baza źródłowa 

Specyfikaźródła
Okoliczności powstania 
Język 
Zasada rzetelności 
Wiarygodność źródeł 
Zagadnienia badawcze
Adresaci dokumentów Służby Bezpieczeństwa
Tematyka pracy Służby Bezpieczeństwa
Sposób przekazywania informacji w raportach Służby Bezpieczeństwa 
Alternatywne źródła informacji 

Rozdział 3
System polityczny PRL w epoceWładysława Gomułki (1956–1970)

Założenia ustrojowe i praktyka działania organów władzy państwowej w PRL
Systemwładzy lokalnej w PRL
PolskaZjednoczona Partia Robotnicza – struktura i rola w systemie
Zmianyw systemie politycznym po przełomie 1956 roku

Rozdział 4
Ewolucja aparatu bezpieczeństwa wPolsce w latach 1944–1970

Powstanie aparatu bezpieczeństwa i okres stalinowski (1944–1956) 
Przebiegi skutki zmian w 1956 roku 
Struktura aparatu bezpieczeństwa w okresie gomułkowskim 
Zadaniai działalność SB w latach 1956–1967 
Rola SB w wydarzeniach marca 1968 roku
Relacje między „bezpieką” a PZPR 

Rozdział 5
SB jako źródło informacji dla systemu politycznego PRL w latach 1956–1970

Adresaci 
Treść 
Przestępczość 
Życie polityczne 
Kontaktyz zagranicą
Życie gospodarcze 
Życie społeczne
Kościół katolicki i inne organizacje religijne
Administracja państwowa 
Forma 
Ogólnikowość przekazu
Wnioskii analizy

Rozdział 6
Alternatywne źródła informacji

Obywatele 
Wyboryi referenda 
Manifestacje 
Listy,petycje
Kontaktymiędzy ludzkie 
Eksperci 
Badania społeczne
Dane techniczne
Media
Media krajowe
Mediaw innych krajach socjalistycznych 
Wiadomości z mediów zachodnich 
Instytucje
Administracja 
Organizacje społeczne 
Kanały partyjne 

Zakończenie
Streszczenia obcojęzyczne
Aneks
Wykaz skrótów
Spis rycin itabel
Źródła i Bibliografia
Indeks osobowy

  • SB uprzejmie donosi… Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych systemu politycznego PRL w latach 1956–1970. Przykład województwa wrocławskiego
do góry