Nawigacja

Książki – Wrocław

Od kontrkultury do New Age. Wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie

Od kontrkultury do New Age. Wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, red. Ewa Chabros, Wrocław 2014, 303 s. (seria: Inne strony historii)

Prezentowana publikacja jest ostatnim ogniwem, zamykającym i zarazem podsumowującym działania wrocławskiego oddziału IPN w ramach projektu „Rok Kultury Niezależnej". Znalazły w niej miejsce teksty poświęcone alternatywnym działaniom w kulturze niezależnej, które mieściły się w szerokim obszarze pomiędzy kontrkulturą a zupełnie nowymi zjawiskami kulturowymi przełomu dekad lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Wrocław był polską kolebką działań alternatywnych: to tu w roku 1957 odbył się pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej happening, choć nie znano jeszcze takiego terminu, od połowy lat sześćdziesiątych działały tu eksperymentalne warsztaty teatralne Jerzego Grotowskiego i tu właśnie narodził się pomysł zorganizowania festiwalu Teatru Otwartego. Tu w końcu istniał odpowiedni klimat sprzyjający narodzinom Pomarańczowej Alternatywy i tu od 1980 r. działała legendarna grupa LuXus, która stworzyła wrocławską szkołę szablonu, obecnego w postaci graffiti, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych na murach całej Polski.

W tomie znalazły się teksty poświęcone działaniom alternatywnym w Polsce, głównie w latach osiemdziesiątych XX w., z uwzględnieniem jednak niektórych wcześniejszych, istotnych dla pełniejszego zrozumienia polskiej specyfiki zjawiska. Mowa o ruchu hipisów, identyfikowanym z zachodnią kontrkulturą lat sześćdziesiątych i jego funkcjonowaniu w warunkach PRL-u czy sensibilizmie, którego twórcy byli prekursorami działań charakterystycznych dla Pomarańczowej Alternatywy trzy dekady później.

SPIS TREŚCI

Wstęp

I Kontrkultura – kultura alternatywna: źródła, idee

Waldemar Kuligowski
Kultura, kontrkultura, antykultura. Zakresy znaczeniowe pojęć i ich zastosowanie wobec sytuacji w PRL

Leszek Kleszcz
Filozofia i kontrkultura – ludzie, idee, ideologie

II Ruchy społeczno-kulturowe

Piotr Antoniewicz
Ruch ekologiczny w Polsce lat osiemdziesiątych. Idee – źródła – działania

Grzegorz Waligóra
Ekologia jako forma działalności opozycyjnej w PRL, na przykładzie Ruchu „Wolność i Pokój"

Grzegorz Skrukwa
„Harcerska alternatywa". Wokół tygodnika „Na Przełaj" (1980–1989)

Aleksandra Szlagowska
Konflikty w polskich subkulturach w latach osiemdziesiątych XX w.

Anna Wiśniewska
Kolorowe paciorki w szarej rzeczywistości, czyli geneza i działalność Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian

Joanna Żak-Bucholc
Prekursorzy Nowej Ery. Akademia Życia jako przykład alternatywnej wizji zdrowia

Dorota Hall
Od kontrkultury do New Age? Źródła i konteksty nowej duchowości w Polsce

III Oczami twórców i uczestników

Michał Jędrzejewski
Sensibilizm i wczesne akcje happeningowe we Wrocławiu

Alexander Sikora
GnG – koniec sztuki i początek twórczego życia

Krzysztof Albin
Kontrkultura w PRL. Oryginał czy adaptacja? Studium Pomarańczowej Alternatywy i Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

Grzegorz Kmita „Patyczak"
Polskie graffiti szablonowe lat osiemdziesiątych jako zjawisko społeczne

IV Z perspektywy Służby Bezpieczeństwa

Bogusław Tracz
„Zdemoralizowane brudasy". Początki ruchu hipisowskiego w Polsce oraz przeciwdziałania ze strony instytucji wychowawczych i represyjnych państwa

Joanna Dardzińska
Pomarańczowa Alternatywa w świetle akt operacyjnych Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu…….

Ewa Chabros
„Myślą nie zatrzymasz pały, pałą nie zatrzymasz myśli". Graffiti a organy represji na Dolnym Śląsku w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

Noty o autorach
Bibliografia
Indeks osobowy
Wykaz skrótów

do góry