Nawigacja

Książki – Wrocław

Zgorzelecka bezpieka 1945–1990

Robert Klementowski, Zgorzelecka bezpieka 1945–1990,Wrocław 2014, 365 s.

Książka podzielona została na pięć części. Czterypierwsze obrazują rozwój, zmiany i działalność organów bezpieczeństwa wZgorzelcu w okresach nawiązujących zarówno do przemian strukturalnych samejbezpieki, jak i istotnych wydarzeń historycznych. (…) Ostatnia, piąta częśćmonografii to próba charakterystyki resortu bezpieczeństwa przez pryzmatzatrudnionych w nim funkcjonariuszy, metod i środków pracy, relacji z innymisłużbami i instytucjami i w końcu oceny działań UB/SB z perspektywy czasu.Starano się tu więc wyjaśnić m.in. podstawowe pojęcia związane ze specyfikąpracy śledczej i opera­cyjnej. Linguasecuritatis przenika do wielu publikacji historycznych; słownictwo stoso­waneprzez funkcjonariuszy UB/SB dotyczy często spraw czy działań niemających swegoodpowiednika w języku „cywilnym", trudno więc znaleźć dla nich synonimynienoszące do tego zabarwienia emocjonalnego. W części tej znalazło się takżeomówienie problematyki zawsze drażliwej i skomplikowanej – powstania, wielkościi działalności sieci agenturalnej: informatorów, agentów, rezydentów, tajnychwspółpracowników, konsultantów, kontaktów poufnych i służbowych, właścicielilokali kontaktowych (dalej LK). Odwołano się przy tym do ustaleń autora,powstałych przy okazji prac nad innymi powiatowymi strukturami bez­pieki.

Fragmenty Wprowadzenia

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
Zgorzelec w okresiekształtowania się dominacji partii komunistycznej 1945–1948

 • Rozdział 1. PUBP w Zgorzelcu wlatach 1945–1948 – powstanie i organizacja Rozdział 2. Twarze zgorzeleckiej bezpieki(1945–l948)
 • Rozdział 3. Działalność UB wZgorzelcu w latach 1945–l948

CZĘŚĆ II
Zgorzelec pod rządamiPZPR do 1956 r.

 • Rozdział 1. UB w Zgorzelcu1949–1956 – struktura i organizacja
 • Rozdział 2. Kadry zgorzeleckiejbezpieki w okresie stalinowskim
 • Rozdział 3. Wkład organów bezpieczeństwaw „utrwalanie władzy ludowej" 1949–1956

CZĘŚĆ III
Stabilizacja systemu1957–1975

 • Rozdział l. Referat SłużbyBezpieczeństwa KP MO w Zgorzelcu
 • Rozdział 2. Funkcjonariusze SB wZgorzelcu w latach 1957–l975
 • Rozdział 3. Główne kierunkidziałalności pionu bezpieczeństwa do 1975 r.

CZĘŚĆ IV
Równia pochyła1976–1990

 • Rozdział 1.Od SB do Policji/UOP – bezpieka w Zgorzelcu w okresie 1976–1990
 • Rozdział 2.Pracownicy SB na terenie Zgorzelca
 • Rozdział 3.Zadania zgorzeleckiej bezpieki

 

CZĘŚĆ V
Towarzysze zbezpieczeństwa      
Wykaz skrótów          
Bibliografia                                                   
Indeksosób                           
Indeksmiejscowości

 

do góry