Nawigacja

Książki – Wrocław

Do domu, ku wolności. Rola Czechosłowacji w migracji ludności polskiej w latach 1945–1948

Jiří Friedl, Do domu, ku wolności. Rola Czechosłowacji w migracji ludności polskiej w latach 1945–1948, Historický ústav AV ČR, IPN, Wrocław–Warszawa 2023, 512 s., ISBN 978-83-8229-878-9

Seria wydawnicza „Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w XX wieku".

II wojna światowa spowodowała nie tylko ogromne straty ludzkie i materialne, ale także pociągnęła za sobą masowe migracje ludności. Po jej zakończeniu wielkim wyzwaniem międzynarodowym stała się repatriacja polskich obywateli rozsianych po Europie Zachodniej. Setki tysięcy z nich wracały do kraju przez terytorium Czechosłowacji. Na Zachód z kolei zmierzali Polacy, którzy nie akceptowali powojennej sytuacji społecznej i politycznej oraz ludzie zagrożeni represjami.

  • Do domu, ku wolności. Rola Czechosłowacji w migracji ludności polskiej w latach 1945–1948
    Do domu, ku wolności. Rola Czechosłowacji w migracji ludności polskiej w latach 1945–1948
do góry