Nawigacja

Książki – Wrocław

Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne

  • Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne
    Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne

Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne, red. Magdalena Gibiec, Robert Klementowski, Wojciech Kucharski, Marek Szajda, IPN, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2022, 588 s., ISBN 978-83-8229-611-2 (IPN), ISBN 978-83-963893-8-1 (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)

Książka stanowi efekt międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne”, która została zorganizowana w dniach 28–29 września 2021 r. we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia ponad 75 lat po zakończeniu II wojny światowej oraz powojennych migracji. Publikacja jest zbiorem artykułów naukowych, przygotowanych na podstawie badań prowadzonych zarówno przez młodych, jak i doświadczonych naukowców. Wśród autorów znaleźli się przedstawiciele takich dyscyplin jak historia, socjologia, antropologia, wywodzący się z Polski, Wielkiej Brytanii, Czech czy Włoch. Książka zawiera 18 rozdziałów. Poprzedzają je dwa wprowadzenia w tematykę powojennych migracji, osadnictwa i wielu lat adaptacji autorstwa dr. Rafała Dutkiewicza (prezydenta Wrocławia w latach 2002–2018) oraz prof. Przemysława Wiszewskiego (rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2020–2022). Książka jest wspólnym projektem wydawniczym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

do góry