Nawigacja

Książki – Wrocław

Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w latach 1950–1973. Studium historycznoprawne

  • Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w latach 1950–1973. Studium historycznoprawne
    Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w latach 1950–1973. Studium historycznoprawne

Tomasz Resler, Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w latach 1950–1973. Studium historycznoprawne, Warszawa 2022, 488 s., ISBN 978-83-8229-578-8

Głównym zadaniem WdSW PWRN we Wrocławiu była realizacja szeroko rozumianej polityki wyznaniowej państwa. Podejmowane przez ten organ działania koncentrowały się na wypychaniu religii z życia publicznego i sprowadzaniu jej na margines oraz na podporządkowaniu instytucji kościelnych państwu. Przeprowadzona analiza ukazuje pracę WdSW PWRN we Wrocławiu z punktu widzenia prawnego, organizacyjnego i kadrowego.

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Wrocław

do góry