Nawigacja

Książki – Wrocław

Placówka „Nabuchodonozor" w Teheranie 1932–1937. Z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie. Wybór źródeł

  • Placówka „Nabuchodonozor" w Teheranie 1932–1937. Z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie. Wybór źródeł
    Placówka „Nabuchodonozor" w Teheranie 1932–1937. Z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie. Wybór źródeł

Placówka „Nabuchodonozor" w Teheranie 1932–1937. Z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie. Wybór źródeł, oprac. Adam Szymanowicz, Wrocław–Warszawa 2022, 208 s., ISBN: 978-83-8229-454-5

Seria: Źródła z historii wojska polskiego

Publikacja stanowi zbiór dokumentów wytworzonych przez placówkę wywiadowczą na Bliskim Wschodzie funkcjonującą pod kryptonimem „Nabuchodonozor” w latach 1932–1937. Powstała ona z inicjatywy Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a jej zadaniem było zbadanie możliwości prowadzenia z tego terenu działalności wywiadowczej przeciwko ZSRS, a także przygotowanie siatek wywiadowczych na wypadek wojny. Placówką kierował płk dypl. w stanie spoczynku Jerzy Grobicki.

 

Gdzie kupić publikacje:

Wrocław

do góry