Nawigacja

Książki – Wrocław

Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy

  • Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy
    Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy

Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy, red. Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski, Kamila Mikołajczak, Wrocław–Warszawa 2020, 216 s., ISBN 978-83-8098-304-5 

Obok pytań o to, co zrobiła bezpieka, niezbędna jest refleksja dotycząca kwestii motywacji aktywności jednostek oraz grup lub środowisk, pracujących i współpracujących z policją polityczną. Równie istotne jest wskazywanie, jak na skuteczność funkcjonowania oddziaływały takie kwestie jak struktura organizacyjna, obieg dokumentów, hierarchia władzy, wewnętrzne relacje interpersonalne, zakres autonomii pojedynczych ludzi czy jednostek organizacyjnych.   
 
Wydaje się, że mimo upływu czasu i powstania okazałej liczby różnorodnych opracowań naukowych i popularnonaukowych badania komunistycznych służb specjalnych dalekie są jeszcze od wyczerpania. Odpowiedzi na pytanie, po co powstała bezpieka i dlaczego działała w taki a nie inny sposób, nie można sprowadzić tylko do powielanej frazy o zabezpieczeniu budowy systemu komunistycznego. Nie odmawiając tej koncepcji prawdziwości, można już sformułować tezę, że jest to w istocie rzeczy racjonalizowanie działań, zaniechań, a niekiedy zbrodni dokonywanych przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i ich mocodawców z najwyższych kręgów ówczesnych partyjnych władz. Dlatego też obok pytań o to, co zrobiła bezpieka, niezbędna jest refleksja dotycząca kwestii motywacji aktywności jednostek oraz grup lub środowisk, pracujących i współpracujących z policją polityczną. Równie istotne jest wskazywanie, jak na skuteczność funkcjonowania oddziaływały takie kwestie jak struktura organizacyjna, obieg dokumentów, hierarchia władzy, wewnętrzne relacje interpersonalne, zakres autonomii pojedynczych ludzi czy jednostek organizacyjnych.
 
Próbą rozwijania i poszerzania naukowej refleksji nad dziejami i działalnością służb specjalnych jest projekt pod nazwą „W stronę antropologii bezpieki”, prowadzony od 2011 r. przez środowisko wrocławskich badaczy związanych głównie z tutejszym oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Perspektywa teorii organizacji, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, prawa, antropologii, językoznawstwa czy psychologii pozwala dopełnić, czasami wyjaśnić, potwierdzić lub falsyfikować obowiązujące dotąd zarówno naukowe, jak i potoczne sądy oraz przekonania.
 

Gdzie kupić publikacje:

Wrocław

do góry