Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Od izolacji do resocjalizacji. 100-lat historii więziennictwa w niepodległej Polsce. Wybrane aspekty” – Wrocław, 25 – 26 kwietnia 2019

Wydarzenie jest projektem naukowym realizowanym w ramach współpracy dolnośląskiej Służby Więziennej, Oddziału IPN we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego

W sesjach plenarnych wezmą udział przede wszystkim pracownicy naukowi, historycy oraz praktycy, którzy koncentrują swoje badania wokół działalności więziennictwa, w szczególności wykonania kary pozbawienia wolności w różnych ujęciach historycznych. W programie przewidziano wydarzenia towarzyszące: pokaz interwencyjny GISW, wizytę studyjną w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, wystawę o historii więziennictwa czy pokazy w wirtualnej sali zbrodni.

Patronat honorowy nad konferencją objął dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

PROGRAM:

25 kwietnia, sala 2D im. Witolda Świdy, Ip. Uniwersytet Wrocławski budynek „D”

godz. 9.00 rejestracja uczestników konferencji (budynek „D”, parter)

godz. 9.30 uroczyste otwarcie konferencji

godz. 10.00 Sesja plenarna: „Wykonywanie kary pozbawienia wolności i traktowanie więźniów do czasu rozbiorów”

 • dr Andrzej Kurek  (Uniwersytet Opolski) „Rys historyczny do rozważań o więzieniach na Górnym i Dolnym Śląsku”
 • dr Aleksander Srebrakowski (Uniwersytet Wrocławski) „Wileńskie więzienie na Antoloku”

godz. 10.40 Sesja plenarna: „Rozwój więziennictwa na dawnych i obecnych ziemiach Polskich XVIII – XX w.”

 • dr Felix Ackermann (Niemiecki Instytut Historyczny) „Kasaty klasztorów i tworzenie w ich miejscu więzień ze szczególnym uwzględnieniem więzienia Brygitki we Lwowie” 
 • dr Grzegorz Sobel (Uniwersytet Wrocławski) „O kwestiach żywienia w więzieniach pruskich w XIX w.”
 • dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr.  (Uniwersytet Wrocławski) – „Założenia architektoniczne pruskich więzień”

godz. 11.50 Przerwa kawowa. Pokaz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, sala 1D im. Unii Europejskiej

godz. 12.30 Sesja plenarna: „Narodziny polskiego więziennictwa i jego działalność w okresie II RP”

 • dr płk Krystian Bedyński (em. funkcjonariusz SW) – „Rok 1918 w historii polskiego więziennictwa”
 • prof. dr hab. Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski) „Komunikat o traktowaniu Łemków w lokalnym więzieniu Galicji przed 1939 r.”
 • prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski) „Lwowskie więzienie na Brygitkach”

godz. 13.30 Sesja plenarna:  „Polskie jednostki penitencjarne w latach 1939 – 1989 r.”

 • mjr Krzysztof Pietrzak (ZK Wołów)  „Tragiczne losy więźniów akcji „Noc i mgła” na przykładzie rodziny  Painter’ów” (7.11.1943 – 16.02.1945) 
 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej) „Postawy straży i Służby Więziennej wobec więźniów politycznych w latach 1944/45 – 1956”
 • dr Stefan Białek (Oddział IPN we Wrocławiu) „O ciężkim komunistycznym więzieniu w Strzelcach Opolskich”
 • dr Bartłomiej Perlak (AŚ Świdnica) „Internowani w jednostkach penitencjarnych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie”

godz. 14.30 Zakończenie pierwszej części konferencji

godz. 14.45 Wyjazd studyjny ZK Nr 1 Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10 (wejście główne budynek „D”)

 

26 kwietnia, sala 2D im. Witolda Świdy, Ip.

godz. 9.00 Sesja plenarna (II część) : „Polskie jednostki penitencjarne w latach 1939 – 1989 r.”

 • dr hab. Joanna Nowosielska Sobel prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski) „Przesłuchanie”. „Vabank”. Motyw więzienia w polskim filmie fabularnym 1945-1989”
 • dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski) „O penitencjariach tzw. państw demokracji ludowej”
 • dr Andrzej Olejniczak, dr Dariusz Dąbrowski (Oddział IPN we Wrocławiu) „Więźniowie polityczni Strafgefängnis Breslau podczas II wojny światowej w świetle nieznanych dokumentów”
 • dr Aleksandra Kuligowska (Uniwersytet Warszawski) „Ewidencjonowanie obiektów i artefaktów okresu stalinowskiego na przykładzie województwa poznańskiego”
 • Karol Machi „Architektura wołowskiego więzienia na tle śląskiego budownictwa penitencjarnego w okresie niemieckim XIX – XX w.”

godz. 10.15 Sesja plenarna: „Więziennictwo III RP.”

 • dr Rafał Nowakowski (Urząd Marszałkowski) „Kwestie penitencjarne w zakresie „zainteresowania” wojewody i marszałka województwa dolnośląskiego”
 • Wojciech Trębacz (Oddział IPN we Wrocławiu) „Losy wrocławskiej gilotyny”

godz. 11.00 Przerwa kawowa. Prezentacja wirtualnej sali zbrodni. ( budynek „D”)

godz. 11.30 Sesja plenarna: „Od restrykcji i izolacji do resocjalizacji – transformacja wykonywania kary pozbawienia wolności”

 • dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski) „Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w perspektywie zmian w polityce kryminalnej”
 • dr hab. Arkadiusz Urbanek prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski) „System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości osadzonych.” 
 • dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski) „Działalność wrocławskiego ośrodka badań penitencjarnych w latach 1959-2019r.”

godz. 13.00 Podsumowanie obrad i uroczyste zakończenie konferencji

 

do góry