Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Biuro Lustracyjne we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
adres korespondencyjny: ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław
obl.wroclaw@ipn.gov.pl

Naczelnik
prok. Elżbieta Kozłowska-Włodarek 

sekretariat:
tel. 71 326 76 75
fax 71 326 76 32

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

71 326 76 02
71 326 76 05
71 326 76 24
71 326 76 25
71 326 76 65
71 326 76 72
 

Biuro Lustracyjne IPN udostępniło na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Lustracja“ aplikację pod nazwą „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego“. Aplikacja umożliwia osobom, które na podstawie zapisów ustawowych były zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego do sprawdzenia w systemie: daty złożenia oświadczenia lustracyjnego, nazwę organu, któremu oświadczenie przedłożono, funkcję publiczną.

Wyszukanie powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne do pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

 

do góry