Nawigacja

Komunikaty

Prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu umorzyli śledztwa

: Barbara Niedzielko
Data publikacji 18.01.2017

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokuratorzy Komisji  umorzyli śledztwa:

W dniu 30 listopada 2016 r. – S.25/02/Zi
w sprawie dopuszczenia się przez nacjonalistów ukraińskich w okresie od września 1939 roku do kwietnia 1946 roku na terenie powiatów: Czortków i Kopyczyńce, woj. tarnopolskie zbrodni ludobójstwa na osobach narodowości polskiej w celu wyniszczenia polskiej grupy narodowej, w wyniku czego pozbawiono życia nie mniej niż 986 osób, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej niż 71 osób oraz spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu 12 osób, skutkujący śmiercią 10 osób – tj. przestępstwa z art. 118§1 k.k. – wobec niewykrycia sprawców przestępstwa (art. 322§1 kpk).
 
W dniu 12 grudnia 2016 r. – S 52/02/Zi
w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanego w okresie od września 1939 do jesieni 1946 roku na terenie powiatów samborskiego i drohobyckiego, woj. lwowskie, na ludności polskiej w celu wyniszczenia w całości polskiej grupy narodowej przez nacjonalistów ukraińskich, w wyniku czego dokonano zabójstwa nie mniej niż 272 osób, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej niż 3 osób, a nieustalona liczba osób odniosła obrażenia ciała albo została zmuszona do ucieczki ze swoich miejsc zamieszkania – tj. przestępstwa z art. 118§1 k.k. – wobec niewykrycia sprawców przestępstwa (art. 322§1 kpk).
 
Pouczenie pokrzywdzonego:
Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie ( art. 306 § 1 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art.122 § 1 i 2 k.p.k. oraz art.  460 k.p.k.). Odpis postanowienia doręczony zostanie pokrzywdzonym według listy, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym siedmiu dni od ogłoszenia powyższego postanowienia.
do góry