Nawigacja

Komunikaty

Komunikat OKŚZpNP we Wrocławiu o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1945 na terenie województwa stanisławowskiego

: Katarzyna Maziej
Data publikacji 05.10.2016

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator Komisji w dniu 29 lipca 2016 r. umorzył śledztwo S 10/01/Zi w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanej w okresie od 22 września 1939 roku do 22 kwietnia 1945 roku na terenie powiatów Dolina, Kołomyja, Kosów Huculski, Nadwórna, Stryj, Tłumacz, Żydaczów, Rohatyn, Kałusz, woj. stanisławowskie, przez nacjonalistów ukraińskich, na obywatelach narodowości polskiej, w celu wyniszczenia tej grupy narodowościowej, w wyniku czego zamordowano nie mniej niż 1587 osób – tj. przestępstwa z art. 118§1 k.k. – wobec niewykrycia sprawców przestępstwa (art. 322§1 kpk).

Pouczenie pokrzywdzonego:

Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie ( art. 306 § 1 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art.122 § 1 i 2 k.p.k. oraz art.  460 k.p.k.).

Odpis postanowienia doręczony zostanie pokrzywdzonym według listy, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym siedmiu dni od ogłoszenia powyższego postanowienia.

do góry