Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej uczniów z antykomunistycznej konspiracji – Opole, 10 marca 2020

10 marca 2020 miało miejsce odsłonięcie tablicy poświęconej organizacji Młodzieżowy Ruch Oporu w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7. W latach 50. ubiegłego wieku funkcjonowała tam Szkoła Pedagogiczna. Pośród jej ówczesnych słuchaczy zawiązała się nielegalna, antykomunistyczna komórka konspiracyjna.

Młodzieżowy Ruch Oporu powstał w połowie października 1947 r. w opolskim Liceum Pedagogicznym i wtedy rozpoczął działalność. Początkowo aktywność organizacji skupiała się na pozyskaniu jak największej liczby członków, którzy kontestowali system komunistyczny. Drugim etapem jej działania było wysunięcie programu ideowego i sprecyzowanie form i metod pracy i walki z instalacją systemu komunistycznego. Charakter ideowy organizacji ujawniał się w ulotkach, komunikatach oraz w treści przysięgi organizacyjnej, której część brzmiała: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu z całych sił swoich walczyć o wyzwolenie Polski spod sowieckiej okupacji. Być bezwzględnie posłusznym swoim przełożonym i wiernym pozostać idei. Tak mi dopomóż Bóg”. Członkowie przysięgę organizacyjną składali na krzyż z uniesionymi w górę dwoma palcami prawej ręki.

Uroczystość prowadziła Sylwia Krzyżanowska z Oddziałowego Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu, a wykład wprowadzający wygłosił Wojciech Trębacz, naczelnik Oddziałowego Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu. W spotkaniu wziął również udział Mirosław Żarczyński – członek organizacji.

fot. Olga Ziemba-Matuła (IPN)

Więcej o tym, jak w całej Polsce IPN upamiętnia członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych znajdziesz tutaj»
do góry