Nawigacja

Aktualności

„Ojczyzna w poezji”. Warsztaty interpretacji liryki polskiej drugiej połowy XX wieku – Wrocław, 20 lutego 2020

20 lutego 2020 r. w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Ojczyzna w poezji”. Uczniowie klas maturalnych, po wysłuchaniu wykładów o historycznych kontekstach współczesnej polskiej poezji, mieli okazję, aby poćwiczyć analizę oraz interpretację kilkunastu znakomitych utworów lirycznych, których zrozumienie wymaga znajomości dwudziestowiecznych dziejów Polski.

Warsztaty otworzył w imieniu nieobecnego Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu Marek Gadowicz. Następnie prof. Jerzy Żurko (socjolog i kulturoznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego), wygłosił prelekcję pt. „Życie i twórczość poety w rzeczywistości historycznej Polski Ludowej”, ilustrując swoje wystąpienie licznymi przykładami publikacji drugoobiegowych, jak również wydawniczymi świadectwami zmagań poetów z cenzurą. Po krótkiej przerwie prof. Dorota Heck z Instytutu Filologii Polskiej UWr panoramicznie przedstawiła temat „Liryka polska drugiej połowy XX wieku wobec tradycji polskiej kultury”. Omówiła także różne formy obecności tradycji w poezji polskiej po II wojnie światowej, przedstawiając przy tym twórczość nie tylko najwybitniejszych, lecz także wielu mniej znanych autorów. Ponadto udzieliła słuchaczom cennych wskazówek, w jaki sposób mogliby samodzielnie zgłębiać problem stosunku współczesnej poezji do różnych aspektów dziedzictwa kultury.

Drugą część warsztatów prowadził Piotr Klimczak z wrocławskiego Biura Edukacji Narodowej IPN. Pod jego kierunkiem uczniowie analizowali oraz interpretowali utwory liryczne, szczególną uwagę zwracając na istotne dla ich rozumienia motywy związane z polską historią.

do góry