Nawigacja

Aktualności

80. rocznica pierwszej masowej zsyłki na Syberię – Wrocław, 9, 11 i 12 lutego 2020

Szacuje się, że w ramach czterech zsyłek władze sowieckie deportowały ze wschodnich obszarów II RP na daleką północ, na Syberię, na stepy Kazachstanu i w wiele innych miejsc imperium 1 300 000 Polaków. Wywożono głównie rodziny osadników wojskowych, uczestników wojny polsko-bolszewickiej, kolejarzy i leśników. Na nieludzkiej ziemi zginął co trzeci wywieziony. Pierwsza wywózka – w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku – była największa i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar.

We Wrocławiu współorganizowane przez Oddział IPN we Wrocławiu uroczystości upamiętniające masowe zsyłki Polaków na Syberię z lutego 1940 roku rozpoczęły się od mszy św. w kościele NMP Różańcowej na wrocławskich Złotnikach. Modlono się w intencji wszystkich tych, którzy doświadczyli wywózki – i tych żyjących, i tych zmarłych. Po mszy nastąpiło złożenie wieńców przed ołtarzem Matki Bożej Królowej Polski, w którym znajduje się urna z ziemią syberyjską.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu podczas uroczystości reprezentowali: dr Katarzyna Pawlak-Weiss, wicedyrektor Oddziału i prok. Konrad Bieroń, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu.

Kolejne wydarzenia związane z 80. rocznicą pierwszej masowej zsyłki na Syberię przedstawia się następująco:

wtorek 11 lutego 2020

Uroczyste spotkanie sybiraków w Sali Koncertowej Polskiego Radia (ul. Karkonoska 10), podczas którego dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu zwrócił się do zebranych sybiraków oraz wszystkich gości z wystąpieniem nakreślającym kontekst historyczny deportacji sowieckich, podziękował sybirakom za to, że są depozytariuszami pamięci o tych tragicznych wydarzeniach, podkreślając, że jest naszym obowiązkiem pamiętać o tych, którzy zostali zesłani na Syberię i w inne części Związku Sowieckiego tylko dlatego, że byli Polakami. Zarówno o tych, którym udało się powrócić, jak i tych, którzy pozostali tam na zawsze.

W podobnym tonie wypowiadali się Ryszard Janosz, wiceprezes wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków, Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czy inni mówcy.

Podczas uroczystości nastąpił wręczenie odznaczeń państwowych i sybirackich, a całość została zwieńczona występem artystycznym zwycięzców konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz koncertem zespołu Brzykowianie.

środa 12 lutego 2020

Spotkanie w środę 12 lutego 2020 r. pod wrocławskim pomnikiem Zesłańcom Sybiru na pl. Strzeleckim rozpoczęło się o godzinie 11:00 mszą św. w pobliskim kościele pw. św. Bonifacego. W samo południe pod pomnikiem odbyła się uroczystość patriotyczna, podczas której swoimi refleksjami na temat wywózek, istoty systemu totalitarnego i pamięci o ofiarach podzielił się Eugeniusz Kuszka, prezes wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa - wicewojewoda dolnośląski, wicemarszałek województwa Grzegorz Macko - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, prezydent Wrocławia Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, kapelan sybiraków ks. prof. Franciszek Głód i dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu. Dr Andrzej Drogoń podzielił się z zebranymi niewesołą konstatacją o braku znajomości skali wywózek 1940 roku wśród młodego pokolenia Polaków: na stu jego studentów sześćdziesięciu nic o nich nie wiedziało, pozostali szacowali ilość wywiezionych na kilka, kilkanaście tysięcy ludzi bądź podawali zupełnie abstrakcyjne liczby na poziomie kilkunastu milionów. I to jest zadanie, któremu muszą stawić czoła zarówno świadkowie historii, środowiska zajmujące się edukacją, jak i IPN.

do góry