Nawigacja

Aktualności

Jak żyli nasi dziadkowie, nasi rodzice... – spotkanie z uczniami Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza we Wrocławiu – 3 lutego 2020

Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu przybliżył młodym ludziom realia życia w latach 80. ubiegłego stulecia. Aby zachęcić młodzież do głębszego poznania czasów PRL przeprowadził zajęcia pt. „Muzyką w system”.

Wśród młodych ludzi tamtych czasów muzyka stawała się tak tarczą, jak i bronią w walce z reżimem komunistycznymi. Jak pokazał to Marek Gadowicz, muzyka niezależna miała znaczący wpływ na erozję systemu komunistycznego, a dokonania polskich artystów, m.in. rockowych, i ich wpływ na ówczesną młodzież, podważały system komunistyczny w podobnej mierze, jak czyniły to papieskie kazania czy powstała w 1980 roku „Solidarność”.

do góry