Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „Ojczyzna w poezji” adresowany do młodzieży.

Pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zapraszają młodzież szkół średnich do udziału w pierwszych zajęciach w ramach tego projektu. Będą to – poprzedzone prelekcjami o poezji na tle historycznym i kulturowym – warsztaty interpretacji liryki polskiej drugiej połowy XX wieku. Pierwsze spotkanie – „Liryka polska drugiej połowy XX wieku – warsztaty interpretacji” odbędzie się 20 lutego 2020 r.

Projekt edukacyjny „Ojczyzna w poezji” adresowany jest do młodzieży. Jest on cyklem spotkań  poświęconych związkom polskiej poezji z ojczystą historią. Przewidywane formy zajęć to m.in.:

– prelekcje i wykłady,

– spotkania z wybitnymi poetami,

– filmy o poetach,

– słuchanie wierszy czytanych przez aktorów,

– warsztaty analizy oraz interpretacji liryki współczesnej,

– rozmowy i dyskusje o poezji,

– warsztaty twórczego pisania,

– prezentacja własnej twórczości.

Pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zapraszają młodzież szkół średnich do udziału w pierwszych zajęciach w ramach tego projektu. Będą to – poprzedzone prelekcjami o poezji na tle historycznym i kulturowym – warsztaty interpretacji liryki polskiej drugiej połowy XX wieku. Spróbujemy głębiej zrozumieć wiersze, w których zauważamy „szczególne spotkanie jednostkowego z historycznym, co znaczy, że wydarzenia spadające na całą zbiorowość są odbierane przez poetę jako dotykające go w sposób najbardziej osobisty” (C. Miłosz, Świadectwo poezji).

Oto plan pierwszego spotkania:

Liryka polska drugiej połowy XX wieku – warsztaty interpretacji

20.02.2020 r. (czwartek) godz. 9.00

9.00 – 9.45 Dr Stanisław A. Bogaczewicz:

Życie i twórczość poety w rzeczywistości historycznej Polski Ludowej

10.00 – 11.45 Prof. zw. dr hab. Dorota Heck:

Liryka polska drugiej połowy XX wieku wobec tradycji polskiej kultury

12.15 – 13.00 Piotr Klimczak:

Problemy analizy utworów lirycznych

Przerwa obiadowa

14.00 – 14.45 Piotr Klimczak:

Zagadnienia interpretacji poezji współczesnej

15.00 – 17.00 Samodzielne pisanie interpretacji porównawczej dwóch wybranych wierszy

Prace pisemne, które powstaną w końcowej części spotkania, będzie można poddać ocenie polonisty mającego uprawnienia egzaminatora maturalnego. Ocenione prace, opatrzone krótką recenzją, zostaną odesłane uczestnikom pod podanym przez nich adresem.

Warsztaty odbędą się w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu, przy ul. Długosza 48, na III piętrze, w sali konferencyjnej. Zapewniamy obiad z cateringu.

Możemy przyjąć 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń pod adresem: piotr.klimczak@ipn.gov.pl

Pod tym samym adresem prosimy kierować wszelkie pytania. Osoby zgłaszające się bardzo prosimy o krótkie uzasadnienie, dlaczego pragną wziąć udział w tych warsztatach.

do góry