Nawigacja

Aktualności

Spotkanie promujące album „Świadek mrocznych czasów. Lata osiemdziesiąte XX wieku w obiektywie Feliksa Jakimowicza” – Oleśnica, 13 stycznia 2020

W dniu 13 stycznia 2020 r. w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią odbyła się promocja albumu autorstwa Tomasza Balbusa i Magdy Wysockiej „Świadek mrocznych czasów. Lata osiemdziesiąte XX wieku w obiektywie Feliksa Jakimowicza”. (Wrocław 2019). Promocji towarzyszyła ekspozycja wystawy o tym samym tytule, której merytorycznymi autorami są Magda Wysocka i prof. Tomasz Balbus, a autorką grafiki Urszula Zalejska-Smoleń.

Zasadniczy tekst i wybór fotografii Feliksa Jakimowicza poprzedza artykuł profesora Włodzimierza Sulei szkicujący historię NSZZ „Solidarność” w Oleśnicy w latach osiemdziesiątych XX w. 

Licznie przybyłych mieszkańców Oleśnicy, w tym działaczy NSZZ „Solidarność” z lat osiemdziesiątych XX w., przedstawicieli władz miasta (m.in. burmistrza Jana Bronsia i zastępcę burmistrza Edytę Małys-Niczypor) i powiatu oleśnickiego, przywitały Agata Szpiłyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki i dr Katarzyna Pawlak-Weiss – wicedyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu.

Profesor Tomasz Balbus, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu i współautor albumu, opowiedział o fotografiach, jakie zostały wykorzystane w publikacji, o kolekcji p. Feliksa Jakimowicza, która już została przekazana do Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu oraz o bliskich planach przejęcia reszty zbiorów fotograficznych, jak również innych materiałów i urządzeń związanych z poligrafią i fotografiką, jakie zgromadził Feliks Jakimowicz w ostatnich 40 latach. Zaapelował do mieszkańców Oleśnicy o przekazywanie (lub ich wypożyczenie w celu zdigitalizowania) do IPN dokumentów, fotografii, pism i innych pamiątek dotyczących NSZZ „Solidarność” dekady lat osiemdziesiątych XX w.

Łukasz Sołtysik przybliżył słuchaczom wybrane wątki i ciekawostki z historii NSZZ „Solidarność” Ziemi Oleśnickiej 1980–1989. Magda Wysocka, współautorka albumu opowiedziała życiorys Feliksa Jakimowicza oraz scharakteryzowała konstrukcję i zawartość publikacji. Następnie wspomnieniami z lat osiemdziesiątych XX w. podzielił się główny bohater spotkania, przypominając nazwiska swoich współpracowników – Mirosława Kalembę, Leona Budzynowskiego, Antoniego Lenkiewicza, Grzegorza Sochę, ks. Franciszka Sudoła (proboszcza parafii pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy) oraz oleśnickich nauczycieli i lekarzy, którzy mu pomagali. Refleksjami o oleśnickiej „Solidarności” 1980–1989 podzieliła się Jadwiga Matuszewska, która w stanie wojennym była jedyną internowaną kobietą z terenu Oleśnicy. Zwróciła uwagę na istniejące w różnorakich publikacjach rozbieżności faktograficzne dotyczące NSZZ „Solidarność” w Oleśnicy i zaapelowała o podjęcie działań dokumentacyjnych i badań naukowych nad historią NSZZ „Solidarność” Ziemi Oleśnickiej.

Organizatorami promocji publikacji wydanej przez Oddział IPN we Wrocławiu i otwarcia wystawy były Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy oraz Oddziałowe Archiwum IPN we Wrocławiu.

 

Wystawę Świadek mrocznych czasów. Lata osiemdziesiąte XX wieku w obiektywie Feliksa Jakimowicza można obejrzeć w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią do 31 stycznia 2010 r.

 

Fot. Jan Majkrzak

do góry