Nawigacja

Aktualności

Konferencja historyczna „Rzeczypospolita wielu narodów” – Oława 6 listopada 2019 r.

6 listopada 2019 r. w oławskiej Sali Rajców w Ratuszu odbyła się konferencja historyczna „Rzeczypospolita wielu narodów” z udziałem pracowników Oddziału IPN we Wrocławiu.

W oławskiej konferencji historycznej wśród prelegentów warto zwrócić uwagę na wystapienia pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu. Jerzy Rudnicki wygłosił wykład na temat „W służbie Bogu i Ojczyźnie. Benedyktynki ormiańskie we Lwowie w latach 1678-1945”. Po przerwie kawowej dr Tomasz Gałwiaczek poszukiwał tożsamości polskiej w krajoznawstwie XIX wieku, a zabierający głos jako ostatni Marek Stefan opowiedział o udziale Tatarów w polskich wojsku podczas walk o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1918–1921. Oprócz tego w sesji uczestniczyli dr Stanisław A. Bogaczewicz i Piotr Klimczak.

Konferencja była również okazją do uhonorowania repliką Krzyża Obrony Lwowa osób, które wybitnie zasłużyły się w służbie państwu i społeczeństwu. W imieniu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu replikę Krzyża Obrony Lwowa dr Tomasz Gałwiaczek wręczył  burmistrzowi Tomaszowi Frichmannowi, zastępcy burmistrza Małgorzacie Pasierbowicz, dyrektor miejskiej biblioteki Janinie Kordys oraz Edwardowi Bykowskiemu. Dodatkowo w ramach podziękowań za współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu Tomasz Frischmann otrzymał statuetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Więcej informacji tutaj:

https://www.facebook.com/UrzadMiastaOlawa/photos/a.2651825621505246/2651826881505120/?type=3&theater

https://olawa24.pl/artykul/rzeczpospolita-wielu/837683

https://olawa24.pl/artykul/odznaczeni-krzyzem-obrony/853555

https://gazeta-olawa.pl/kultura/102906-rzeczypospolita-wielu-narodow/

https://www.biblioteka.olawa.pl/konferencja-11.2019.html

do góry