Nawigacja

Aktualności

Akademia Niepodległości w Oławie – 27 września 2019 r.

Kolejne spotkanie w ramach Akademii Niepodległości organizowanej przez wrocławski oddział IPN razem z Urzędem Miejskim w Oławie było okazją do rozmowy na temat polskiego ruchu harcerskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.

Na spotkanie licznie przybyła oławska młodzież wraz nauczycielami, a także harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego w Oławie.

O początkach harcerstwa na ziemiach polskich opowiadał pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN Wrocław i były instruktor harcerski Marek Stefan.

Losy polskich harcerek i harcerzy były od zawsze nierozerwalnie związane z procesem odzyskiwania i umacniania przez Polskę niepodległości. Bo jak powiedział kiedyś Andrzej Małkowski, jeden z polskich twórców tego ruchu młodzieżowego, harcerstwo to skauting + niepodległość.  

do góry