Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w czasach wielkiej próby (1951–1956)” – 3 października 2019

Oddział IPN we Wrocławiu objął swoim patronatem II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w czasach wielkiej próby (1951–1956)”, która odbyła się w Trzebnicy 3 października 2019 r.

Podczas konferencji swoje referaty zaprezentowali pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej: dr Stanisław A. Bogaczewicz „Ks. Infułat Kazimierz Lagosz jako rządca Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska. Wybór zagadnień” oraz dr Tomasz Gałwiaczek „Kronika parafii katolickiej w Oławie, jako źródło do dziejów Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1950–1956". Oddział IPN we Wrocławiu był reprezentowany przez prof. Roberta Klementowskiego, naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: http://www.obserwatoriumspoleczne.pl/?p=1323.

do góry