Nawigacja

Aktualności

Obchody rocznicy przyjazdu Błękitnej Armii z Francji do Polski – Kamienna Góra, 16 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019 roku na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze odbyła uroczystość związana z 100. rocznicą przybycia do Polski Błękitnej Armii z gen. Józefem Hallerem na czele. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa we Wrocławiu: naczelnik Wojciech Trębacz oraz Sylwia Krzyżanowska.

Samorządowcy, przedstawiciele szkół i przedszkoli, przedstawiciele duchowieństwa oraz mieszkańcy spotkali się przy grobie kapitana Józefa Sierocińskiego (adiutanta gen. Hallera). Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Przedstawicielki klasy mundurowej przypomniały wiersz Artura Oppmana (Or-Ot) Do Jenerała Hallera oraz modlitwę. Inicjatorem przedsięwzięcia był Bogdan Adamus, który przypomniał historię tworzenia podczas I wojny światowej polskiej armii za oceanem.

W ramach akcji OCALAMY znak „Ojczyzna Swemu Obrońcy” znalazł się na mogile ppor. Stanisława Szczygła. Urodzony w 1901 r., żołnierz Legionów Polskich, służył w elitarnym III Pułku Piechoty Legionów. Po II wojnie światowej osiadł w Kamiennej Górze gdzie zmarł w 1988 r. Dekoracji, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego i Instytutu Pamięci Narodowej dokonali pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu Sylwia Krzyżanowska i Wojciech Trębacz. Odświeżono także napisy na nagrobku.

Dotychczas w Kamiennej Górze były trzy groby oznaczone honorowym znakiem Ojczyzna Swemu Obrońcy. Poprzednia uroczystość, inaugurująca projekt w województwie, odbyła się 23 października 2018 r. Brał w niej udział m.in. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

 

do góry