Nawigacja

Aktualności

Wykład pt. „Ulotki, anonimy, czyli jak Polacy buntowali się przeciwko komunizmowi” – Kalisz, 11 kwietnia 2019

  • www.archiwum.kalisz.pl
    www.archiwum.kalisz.pl

11 kwietnia 2019 roku w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza uroczyście zapromowano książkę wydaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu pt. „Prasa niezależna w Polsce w latach 1945-1990”.

Pośród zaproszonych gości znalezła się Joanna Dardzińska, pracownik Oddziałowego Archiwum we Wrocławiu, która wygłosiła wykład pt. „Ulotki, anonimy, czyli jak Polacy buntowali się przeciwko komunizmowi”. Joanna Dardzińska jest historykiem i archiwistą, od 2001 roku pracownikiem wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Interesuje się aparatem represji wobec przedstawicieli kultury i organizacji młodzieżowych w latach 1980-1989. Jest autorką i współautorką wielu książek m. in. „Niebieskie ptaki. Historie jak z filmu”, „Ulotki, hasła, anonimy. Formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945-1989”, „Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989)”. W swoim wystąpieniu Joanna Dardzińska wyszła od pojęcia buntu jako postawy sprzeciwu m.in. wobec zła i niesprawiedliwości. Ludzie w Polsce Ludowej bojkotowali socjalistyczne święta, opowiadali dowcipy polityczne, popularna była tzw. propaganda szeptana. Prelegentka badała hasła na murach oraz listy prywatne osób indywidualnych. Najczęściej pisali je przeciętni obywatele, osoby niewykształcone: robotnicy i chłopi, młodzież. Ich słowa są przepełnione emocjami, na ogół frustracją spowodowaną panującym systemem politycznym oraz brakami aprowizacyjnymi. Wszelki sprzeciw i bunt był źle widziany przez władzę. Dlatego tworzono liczne przepisy prawne, pozwalające na wykrycie autorów danych haseł i listów. Stawiano ich pod sąd rejonowy lub wojskowy, kolegium ds. wykroczeń. Wystąpienie Joanny Dardzińskiej spotkało się z dużym zainteresowaniem, padło wiele pytań z sali, na które autorka udzieliła odpowiedzi.

Szczegółowa relacja ze spotkania dostępna jest na stronie ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KALISZU.

do góry