Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Wrocław upamiętnił 79. rocznicę masowej deportacji Polaków na Sybir

79 lat temu, 10 lutego, rozpoczęły się pierwsze masowe deportacje Polaków do sowieckich obozów na Syberii i w Kazachstanie. Pamięć tych, którzy tam zginęli, uczczono pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru na pl. Strzeleckim we Wrocławiu. Uroczystości uświetnił apel poległych, salwa honorowa i modlitwa w intencji Sybiraków.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta i województwa, służby mundurowe, historycy oraz harcerze. Kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja wrocławskiego oddziału IPN na czele z dyrektorem dr. Andrzejem Drogoniem.

– To ważne aby w naszych sercach nigdy nie zabrakło miejsca dla tych, których nie ma już z nami, których zesłano na tę nieludzką ziemię. – Co roku jest nas coraz mniej, dlatego cieszymy się z licznego udziału młodzieży w takich uroczystościach – zgodnie podkreślali Sybiracy.

Uroczystości, które odbyły się 12 lutego rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Bonifacego pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego.

Według szacunków władz RP na emigracji, w wyniku wywózek zorganizowanych w latach 1940–1941 do syberyjskich łagrów trafiło około milion osób cywilnych, choć w dokumentach sowieckich mówi się o 320 tys. wywiezionych. Część z nich z łagrów wydostała się dzięki formowanej na terenie ZSRS (po zawarciu układu Sikorski-Majski) armii gen. Władysława Andersa.

 Nie wszyscy ochotnicy dotarli jednak na miejsce tworzonych jednostek, gdyż podejmowane przez nich próby były blokowane przez Sowietów. Dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie były odbierane przez NKWD – zmuszano Polaków do przyjęcia dokumentów sowieckich.

Kolejną szansą na opuszczenie Syberii stało się wstąpienie do tworzonej pod auspicjami Moskwy i z inspiracji komunistów polskich, a za zgodą Stalina Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, będącej zalążkiem późniejszego „ludowego” Wojska Polskiego.

Deportacje ludności polskiej w głąb ZSRS z lat 1940–1941 nie były ostatnimi. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 roku na teren okupowanej przez Niemców Polski warunków życia w surowym klimacie syberyjskich stepów doświadczyli m.in. wywiezieni do łagrów żołnierze AK oraz ludność cywilna z zajętego przez Sowietów terytorium. Gros deportowanych wróciło do kraju w ramach przeprowadzanych do końca lat 50. akcji repatriacyjnych.

 

do góry