Nawigacja

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju w Oddziale IPN we Wrocławiu

Dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu odebrał od harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Podczas spotkania, które odbyło się 20 grudnia 2018 roku dr Drogoń podziękował harcerzom za zaangażowanie i aktywne działania na Dolnym Śląsku. Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej podsumował dotychczasową współpracę z harcerzami oraz zachęcił do podejmowania różnych inicjatyw w 2019 roku.
 
Idea Betlejemskiego Światła Pokoju zrodziła się w Austrii w 1986 roku. Skauci na wszystkie kontynenty niosą światło odpalone od wiecznego ognia płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Lampiony ze Światłem Pokoju trafiają do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się Dobrą Nowiną i krzewiąc uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. W Polsce ideę Betlejemskiego Światła Pokoju podjęli w 1991 roku harcerze ZHP.
 
W tym roku sztafeta przekazywania Betlejemskiego Światła przebiega pod hasłem „Światło, które łączy”.
do góry