Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Medycy w Archiwum IPN

„Co kryją archiwa IPN?” sprawdzali 11 grudnia słuchacze Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu. Z dużym zaskoczeniem przyjęli informację o przechowywanej w naszym zasobie dokumentacji Szpitala Psychiatrycznego przy Areszcie Śledczym  we Wrocławiu, czyli historie chorób osób represjonowanych z motywów politycznych w latach 1948–1987. Pacjentami szpitala-więzienia były nie tylko osoby skazane, lecz także te, wobec których toczyły się postepowania przed cywilnymi i wojskowymi sądami, prokuraturami, a nawet organami bezpieczeństwa państwa. Wśród nich m.in. skazani za próbę bezprawnego przekroczenia granicy, odmowę służby wojskowej z przyczyn religijnych, kolportaż antysystemowych ulotek, nielegalne posiadanie broni, a także żołnierze AK czy Zrzeszenia WiN. W trakcie obserwacji sprawdzano poczytalność oskarżonego, określano poziom inteligencji, strukturę osobowości i mechanizmy jej funkcjonowania. Niejasne kryteria mogły prowadzić do nadinterpretacji objawów. Uwagę laika zwraca kwalifikowanie zachowań występujących u osób zdrowych jako zaburzeń np. skłonności opozycyjne, nieufność, próby podejmowania ucieczki, zarozumiałość. Osoby, u których zdiagnozowano schizofrenię czy depresję były leczone elektrowstrząsami. Detencja kończyła się wydaniem opinii sądowo-psychiatrycznej. Często występowały przypadki symulacji choroby umysłowej, głównie przez więźniów z wyrokami śmierci i długim okresem pozbawienia wolności.
 
tekst i zdjęcia: Joanna Dardzińska
do góry