Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie projektu „Do Niepodległości. Wydarzenia z lat 1989–1918” – Wrocław, 9 listopada 2018

W Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu od lutego do listopada 2018 r. trwał projekt historyczny pt. „Do Niepodległości. Wydarzenia z lat 1989 - 1918”. Został on opracowany przez zespół nauczycieli i miał na celu przygotowanie społeczności szkolnej do obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Koordyantorem z ramienia IPN był Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

Zadaniem każdej klasy było opracowanie jednej „dekady” w odwróconej chronologii, czyli od lat 1980 -1989 do 1918 – 1926. Dlatego przyjęła się też druga nazwa projektu: „Dekady”. Celem było jak najszersze przybliżenie określonej dekady, uczniowie wykorzystywali różnorodne formy przekazu, takie jak: prezentacje multimedialne, krótkie formy teatralne, słuchowiska radiowe, ulotki oraz gry i quizy. Zasadniczo w prezentacjach multimedialnych uczniowie przybliżali najważniejsze wydarzenia  historyczne. Oprócz tego przebierali się w stroje właściwe dla danej dekady oraz odwoływali się do odpowiednich przebojów muzycznych, czy przygotowywali degustację potraw. Pomysłowość i oryginalność prezentacji każdej „dekady” była zaskakująca. Klasy chętnie włączały się w przygotowanie działań i z zainteresowaniem uczestniczyły w zadaniach przygotowanych przez innych. Informacje z „Dekady” uczniowie utrwalali na wspólnej tarczy - grafice „Serviam”.

Projekt ten został zwieńczony obchodami w dniu 9 listopada. Wówczas po uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, odbyły się występy szkolnych zespołów muzycznych oraz wykład p. prof. Wacława Leszczyńskiego o szlaku bojowym 2. Korpusu Polski gen. Władysława Andersa. Część oficjalna zakończyła się wspólnym śpiewem Hymnu Polski o godz. 11.11. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy warsztatowe, w których uczyli się trzech tańców: krakowiaka, oberka i mazura. Zdobyte umiejętności zaprezentowali w sali gimnastycznej. Obchody zakończyły się wspólnym tańcem „poloneza” i dekoracją szkoły biało-czerwonymi wstążkami.

 

do góry