Nawigacja

Aktualności

60-lecie istnienia Klasztoru Sióstr Benedyktynek na ziemi wołowskiej

W imieniu Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu w Jubileuszu 60-lecia istnienia Klasztoru Sióstr Benedyktynek na ziemi wołowskiej uczestniczył Jerzy Rudnicki

Jubileusz istnienia klasztoru w Wołowie zbiegł się także z 340 rocznicą przyjęcia przez pierwsze, polskie Ormianki habitu zakonnego. Klasztor powołany został w do życia we Lwowie, w środowisku diaspory ormiańskiej w I Rzeczpospolitej i był jedynym tego typu klasztorem na świecie. Siostry (jeszcze jako benedyktynki ormiańskie) przez ponad trzysta lat służyły Bogu i Ojczyźnie: prowadziły szkoły we Lwowie dla dziewcząt, a po II wojnie światowej ocaliły wiele zabytków kultury polskich Ormian przewożąc je do Polski. 

W 100-rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę nie możemy także nie wspomnieć o darze sióstr z 1919 r. - fundacji terenu pod budowę Cmentarza Obrońców Lwowa. Po II wojnie światowej i opuszczeniu Lwowa, po 12 latach poszukiwania nowego domu klasztor, dzięki pomocy ks. abp. Bolesława Kominka trafił ostatecznie 1 października 1958 r. do Wołowa na Dolnym Śląsku.
 
Z okazji Jubileuszu składamy dla wszystkich sióstr benedyktynek życzenia Łask Bożych i nowych powołań. 
 
tekst: Jerzy Rudnicki

fot. Wojciech Orłowski

do góry