Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów” – Strzegom, 29 czerwca 2018

29 czerwca 2018 roku w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu odbył się wernisaż wystawy dr. Andrzeja Drogonia i Łukasza Kobieli pt. „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów”.

Na trzydziestu planszach wystawy zaprezentowano postać kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, jego życie oraz posługę w trudnych czasach budowy Restytuowanej II RP, podczas II wojny światowej i w nowej, komunistycznej rzeczywistości. Tłem dla postaci Kardynała i Jego życia jest zarys historii Górnego Śląska w okresie walk o polskość tych ziem, zarys historii ziem i losów Polaków w okresie II wojny światowej oraz w początkowym okresie kształtowania systemu totalitarnego na ziemiach polskich przez komunistów. Kolejne wydarzenia z życia Kardynała ilustrowane są fotografiami i innymi materiałami, m.in. fragmentami rękopisów, wycinkami z czasopism, dokumentami, pieczęciami, kartami notatnika Kardynała. Opis towarzyszący fotografiom jest wprowadzeniem do lekcji historii najnowszej.

Wystawa wpisała się w obchody Patronalnego Święta Miasta Strzegomia. Organizatorami wydarzenia był burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, proboszcz parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu ks. Marek Babuśka oraz Klub Gazety Polskiej w Strzegomiu.

30 czerwca w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” odbył się panel dyskusyjny z udziałem autorów wystawy „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów”. Wydarzeniu towarzyszyła promocja albumu poświęconego życiu Kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski autorstwa Łukasza Kobiela, którego premiera miała miejsce 29 maja 2018 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.
 
Więcej o książce: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/51826,August-Hlond-18811948.html

do góry