Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Koniec wojny na Śląsku. Rok 1945. Studia i materiały” – Opole, 21 czerwca 2018

21 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w siedzibie Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu odbyło się spotkanie promocyjne książki „Koniec wojny na Śląsku. Rok 1945. Studia i materiały”. 

Nie ma wątpliwości, że II wojna światowa i jej skutki stanowiły dla ludności Śląska traumatyczne przeżycie, w wyniku którego życie lokalnych społeczności zostało w sposób trwały przeobrażone. Co wyróżniało powojenny Śląsk na tle innych regionów Polski? Odpowiedzi na to i inne pytania znajdują się w prezentowanej książce. Publikacja ukazuje wydarzenia pierwszego półrocza 1945 r. na Śląsku, we wszystkich istotnych kontekstach, poczynając od militarnych przez polityczne, a kończąc na społeczno-ekonomicznych. Autorów interesuje zarówno perspektywa szersza, jak i węższa, której przedmiotem analizy są losy poszczególnych osób i ich rodzin.

Koniec wojny na Śląsku. Rok 1945. Studia i materiały, red. Ksawery Jasiak, Krzysztof Kawalec, Piotr Stanek, Wrocław – Opole – Warszawa 2018, 256 s., ISBN: 978-83-8098-373-1 (seria „Historia Śląska Opolskiego”)

Publikacja ukazuje wydarzenia pierwszego półrocza 1945 r. na Śląsku we wszystkich istotnych kontekstach, poczynając od militarnych, przez polityczne, a kończąc na społeczno-ekonomicznych. Tragedia mieszkańców Śląska zarówno przez przedstawicieli mniejszości niemieckiej, jak i środowisk autonomistów śląskich kojarzona jest przede wszystkim z inwazją Armii Czerwonej na obszar dzielnicy, a także z represjami z pierwszych lat powojennych, stosowanymi przez władze sowieckie i zależną od nich komunistyczną administrację polską. Nie ma wątpliwości, że wojna i jej skutki stanowiły dla ludności Śląska traumatyczne przeżycie, w wyniku którego życie lokalnych społeczności zostało w sposób trwały przeobrażone. Autorów interesowała zarówno perspektywa szersza, jak i węższa, w której przedmiotem analizy bywają losy poszczególnych osób i ich rodzin.

W pierwszej części publikacji zamieszczono 14 artykułów autorstwa historyków, prawników i archiwistów, przedstawiających sytuację militarną i polityczno-społeczną na Śląsku w 1945 r., a także analizujących dzieje lokalnych (śląskich) ogniw NSDAP i rekonstruujących obraz wojny zawarty w relacjach mieszkańców niemieckiej części Śląska i przetrzymywanych w łambinowickim obozie jeńców wojennych. Tę część tomu zamykają próby analiz zagadnień związanych z formowaniem się nowego, powojennego porządku w regionie. W drugiej części książki znalazły się materiały wspomnieniowe, relacje i dokumenty. Kluczowe znaczenie ma tutaj przede wszystkim relacja prof. Franciszka Marka, zawierająca wnikliwą analizę oddziaływania mechanizmów, z którymi się zetknął. Książkę uzupełnia niepublikowana dotychczas ikonografia z 1945 r.

Media:

http://doxa.fm/aktualnosci/region/rozne-spojrzenia-na-koniec-wojny-na-slasku/

http://radio.opole.pl/101,241338,koniec-wojny-na-slasku-rok-1945-studia-i-materia

http://opole.naszemiasto.pl/imprezy/koniec-wojny-na-slasku-rok-1945-studia-i-materialy-60532351.html

 

do góry