Nawigacja

Aktualności

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy IPN i AWL

12 czerwca 2018 roku o godz. 12.30 odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr. Andrzeja Drogonia a Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, reprezentowaną przez Rektora – Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę.

Głównym celem współpracy Akademii z Instytutem Pamięci Narodowej jest kultywowanie chlubnych tradycji oręża polskiego oraz dziedzictwa pokoleń walczących o suwerenność i niepodległość Ojczyzny.

Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z Akademią w niżej wymienionych obszarach:

  •  współudział w prowadzeniu badań naukowych nad historią oręża polskiego,
  • współudział w poszukiwaniu miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego,
  • współudział w prowadzeniu działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego,
  • współudział w organizowaniu wydarzeń o charakterze patriotycznym oraz promowanie etosu żołnierskiego,
  • współudział w organizowaniu sympozjów, konferencji naukowych, wystaw i paneli dyskusyjnych z zakresu najnowszej historii Polski.

Instytut Pamięci Narodowej udostępni Akademii, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 z późn. zm.), znajdujące się w jego zasobie archiwalnym dokumenty, w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych.

O szczegółach współpracy i zaplanowanych na najbliższy czas działaniach opowidali dziennikarzom dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu oraz ppłk dr Józef Ledzianowski, dziekan Wydziału Zarządzania AWL.

Media:

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/78392/Akademia-Wojsk-Ladowych-bedzie-wspolpracowac-z-wroclawskim-IPN-em

http://www.dzieje.pl/aktualnosci/ipn-oraz-akademia-wojsk-ladowych-beda-wspolnie-prowadzic-badania

https://wroclaw.tvp.pl/37614802/wspolne-badania-ipn-i-wojskowych-maja-pomoc-zrozumiec-riese

http://www.radiomaryja.pl/informacje/ipn-oraz-akademia-wojsk-ladowych-beda-wspolnie-prowadzic-badania/

https://wroclaw.gosc.pl/doc/4809860.Te-podpisy-moga-nas-zblizyc-do-prawdy

https://wiadomosci.tvp.pl/37642999/tajemnice-twierdzy-riese

 

do góry