Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie miejsc związanych z pracą jeńców wojennych, robotników przymusowych i więźniów KL Gross-Rosen – Walim, 22 maja 2018

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu podjął działania mające na celu upamiętnienie miejsc związanych z pracą jeńców wojennych, robotników przymusowych i więźniów KL Gross-Rosen w kompleksie „Riese” oraz innych filiach tego obozu. W związku z tym projektem, 22 maja 2018 roku, odbył się wyjazd grupy podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, któremu towarzyszyła lekcji historii w miejscu pamięci. Studenci wraz z opiekunem ppłk dr Adamem Szymanowiczem odwiedzili Sztolnie Walimskie – kompleks „Rzeczka”, jeden z siedmiu podziemnych kompleksów „Riese” oraz kompleks „Włodarz”.

22 maja w Urzędzie Gminy Walim odbyło się także spotkanie dotyczące upamiętnienia miejsc związanych z istnieniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W spotkaniu z wójtem gminy Walim Adamem Hausmanem wzięła udział dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu oraz przedstawiciele: Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Każda ze stron wyraziła chęć współpracy i zaangażowania w dalsze działania, które polegać będą w pierwszej kolejności na wytyczeniu obszarów, na których skupione zostaną badania.

do góry