Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Wrocławski marzec ’68

8 marca 1968 roku milicja i uzbrojeni w pałki cywile (tzw. aktyw robotniczy) brutalnie stłumiły protesty studentów Uniwersytetu Warszawskiego, występujących w obronie kultury i swobód obywatelskich oraz przeciwko antysemickiej propagandzie. Impulsem do zorganizowania studenckiej manifestacji było zdjęcie przez władze komunistyczne z afisza Teatru Narodowego spektaklu „Dziady” w reżyserii K. Dejmka, ze względu na jego antyrosyjską, antyradziecką i religijną wymowę. Żądano również zaprzestania represji wobec studentów, biorących udział we wcześniejszych protestach. Działania władz oraz fałszywe relacje w mediach wywołały społeczne oburzenie. W wielu miastach organizowano wiece poparcia, strajki okupacyjne i manifestacje uliczne. Pojawiły się hasła wolnościowe i antysystemowe. Sporządzano ulotki, pisano rezolucje i hasła na murach. Informacje na ten temat przenikały również do korespondencji prywatnej, która z tego powodu była rekwirowana w wyniku tajnej kontroli.

Joanna Dardzińska

do góry