Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Konferencja i wystawa „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów” – Essen, 17 lutego 2018

17 lutego 2018 roku w sali przy kościele św. Klemensa w Essen (Hirtsieferstr. 13, 45143 Essen) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy autorstwa dr. Andrzeja Drogonia i Łukasza Kobieli pt. „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów”.  Wydarzeniu towarzyszyła też konferencja poświęcona postaci kardynała oraz jego wizycie w Essen w 1928 roku. Prelekcje wygłosili ks. prof. Bernard Kołodziej SChr, ojciec Johannes Wielgoß SBD – esseński salezjanin, autor noty dot. i zatytułowanej: „Niemieckie echa wizyty kard. Augusta Hlonda z jego podróży do Niemiec w 1928 roku” i autorzy wystawy dr Andrzej Drogoń i Łukasz Kobiela.

Dzięki życzliwości autorów wystawy odwiedzający ekspozycję będą mogli zapoznać się z katalogiem wystawy wydanym przez Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach oraz tłumaczeniem katalogu w j. niemieckim, którego autorami są Wojciech Kusy oraz Krzysztof Patok. Konferencję poprowadził red. Piotr Szubarczyk, pracownik Oddziału IPN w Gdańsku.

Na trzydziestu planszach wystawy zaprezentowano postać kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, jego życie oraz posługę w trudnych czasach budowy Restytuowanej II RP, podczas II wojny światowej i w nowej, komunistycznej rzeczywistości. Tłem dla postaci Kardynała i Jego życia jest zarys historii Górnego Śląska w okresie walk o polskość tych ziem, zarys historii ziem i losów Polaków w okresie II wojny światowej oraz w początkowym okresie kształtowania systemu totalitarnego na ziemiach polskich przez komunistów. Kolejne wydarzenia z życia Kardynała ilustrowane są fotografiami i innymi materiałami, m.in. fragmentami rękopisów, wycinkami z czasopism, dokumentami, pieczęciami, kartami notatnika Kardynała. Opis towarzyszący fotografiom jest wprowadzeniem do lekcji historii najnowszej.

Bardzo obszerna ikonografia, obejmująca wiele po raz pierwszy prezentowanych unikalnych fotografii i dokumentów, pochodzi z archiwów archidiecezjalnych w: Gnieźnie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Pile, Archiwum Małgorzaty Herok, a także Archiwum Oficyny Wydawniczej „Volumen", Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria", Archiwum Zgromadzenia Chrystusowego dla Wychodźców w Poznaniu, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Książnicy Cieszyńskiej, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego, Muzeum w Gliwicach, Narodowego Archiwum Cyfrowego, www.gaso-gostyn.pl i Stefan Wolniewicz (Gostyń), zbiorów Mirosława Ganobisa. Wystawie towarzyszy obszerny, 72-stronicowy katalog. Ekspozycja została przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

do góry