Nawigacja

Aktualności

Promocja książki dr. Bartłomieja Perlaka o internowanych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie – Wrocław, 13 grudnia 2017

13 grudnia 2017 roku, w 36 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w sali konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu odbyła się promocja książki dr. Bartłomieja Perlaka „Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie”. Spotkaniu towarzyszyła debata o przemianach społeczno-politycznych w latach 80-tych, w której wzięli udział prof. Krzysztof Kawalec, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, prof. Grzegorz Strauchold, kierownik Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historycznego UWr, prof. dr hab. Edward Czapiewski z Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz ppłk Krystyna Zuwała, zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Dyskusję poprowadził dr hab. Miron Urbaniak.

Więcej o publikacji:

Bartłomiej Perlak, Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ośrodki odosobnienia podległe Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu (1981–1982), Wrocław – Warszawa 2017, 480 s., (seria „Historia Dolnego Śląska”), ISBN 978-83-61631-93-4

Publikacja w sposób syntetyczny przedstawia losy internowanych działaczy solidarnościowych na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a także funkcjonowanie ośrodków odosobnienia. Zostały omówione zarówno przygotowania prawne i logistyczne do przeprowadzenia akcji internowań na wymienionym obszarze, jak i sam jej przebieg. Najwięcej miejsca poświęcono sprawom związanym bezpośrednio z sytuacją internowanych i funkcjonowaniem dolnośląskich oraz opolskich ośrodków internowania, a także kontaktom uwięzionych ze światem zewnętrznym. Uzupełnienie publikacji stanowią: tabelaryczny wykaz ośrodków odosobnienia w okresie stanu wojennego i aneksy zawierające listy osób zwolnionych z ośrodków odosobnienia na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny w latach 1981–1982. 

do góry