Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju we Oddziale IPN we Wrocławiu

Prof. Krzysztof Kawalec, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu odebrał od harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju

Podczas spotkania, które odbyło się 20 grudnia 2017 roku prof. Kawalec podziękował harcerzom za zaangażowanie i aktywne działania na Dolnym Śląsku. Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji podsumował dotychczasową współpracę z harcerzami oraz zachęcił do podejmowania różnych inicjatyw w 2018 roku, który będzie Rokiem Związku Harcerstwa Polskiego oraz Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.„W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania Światła od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

do góry