Nawigacja

Aktualności

Wojskowe Archiwum obchodzi jubileusz 70-lecia – Oleśnica, 2 czerwca 2017

2 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości z okazji 70 rocznicy powstania Archiwum Wojskowego w Oleśnicy. W uroczystych obchodach wzięli udział pracownicy archiwum, przedstawiciele policji, wojska oraz władz samorządowych. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu reprezentował dyrektor prof. Krzysztof Kawalec, zastępca dyrektora dr Katarzyna Pawlak Weiss, dr hab. Tomasz Balbus, naczelnik Oddziałowego Archiwum oraz dr Bartosz Kruk, kierownik Referatu Udostępniania. Jubileusz rozpoczęły okolicznościowe przemówienia, które miały przybliżyć uczestnikom uroczystości historię archiwum oraz zasady jego działania.

Zadania Archiwum Wojskowego w Oleśnicy

 1. Kształtowanie wojskowego zasobu archiwalnego poprzez opiniowanie projektów Rzeczowych Wykazów Akt opracowywanych przez jednostki organizacyjne objęte nadzorem archiwalnym, prowadzenie ekspertyz i udzielanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz prowadzenie kontroli problemowych postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych.
   
 2. Przyjmowanie materiałów archiwalnych z jednostek organizacyjnych oraz ich ewidencjonowanie, jak również zapewnianie im właściwych warunków przechowywania w magazynie.
   
 3. Udostępnianie materiałów archiwalnych dla zabezpieczenia potrzeb klientów w celu służbowego i naukowego wykorzystania oraz rozbudowa pomocy archiwalnych w celu udoskonalania systemu wyszukiwania informacji.
   
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej o zasobie archiwalnym dla osób zainteresowanych i instytucji oraz popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych.
   
 5. Realizacja spraw poświadczeniowych poprzez wykonywanie kwerend osobowych oraz wydawanie zaświadczeń, odpisów, wyciągów, reprodukcji z przechowywanych materiałów archiwalnych

Dyrektorem Archiwum Wojskowego w Oleśnicy jest dr Daniel Koreś, pracownik Biura Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Archiwum Wojskowe obecnie podlega pod Wojskowe Biuro Historyczne Warszawie. Aktualnie zasób liczy ponad 700 tysięcy jednostek aktowych. Zgromadzone dokumenty zajmują 14 tysięcy metrów bieżących.

do góry