Nawigacja

Aktualności

Współpraca IPN z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu od wielu lat współpracuje z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Okazją do podsumowania dotychczasowych działań było spotkanie zainicjowane przez naczelnika Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Tomasza Balbusa oraz kierownika Referatu Udostępniania dr. Bartosza Kruka, które odbyło się 28 marca 2017 roku. Podczas niego pracownikom Oddziału Obywatelstwa Polskiego DUW zaprezentowano, m.in. zasób archiwalny ze szczególnym uwzględnieniem akt paszportowych oraz pomieszczenia kartoteki z omówieniem podstawowych środków ewidencyjnych będących w posiadaniu oddziału. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat dotychczasowej działalności w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych oraz wymiana doświadczeń zdobytych podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć IPN i DUW w zakresie przyznawania obywatelstwa.

do góry